De Heide Home

De Heide is een centrum voor personen met een beperking. Deze zorg is integraal, omvat alle levensdomeinen, en wordt aangeboden vanuit een breed spectrum.

De Heide is initiatiefnemer van de netwerkorganisatie Zorgdorpen. Het uitgangspunt en de kernwaarden waar we tien jaar in hebben geloofd blijven het ankerpunt van onze werking nl. dat we aanklampend en uitdagend willen zijn. Wat er ook met U gebeurt, we zullen naast U staan maar tegelijkertijd, wat je zelf kan moet je zelf ook doen.

De Heide wil een zeilboot zijn, die wendbaar kan laveren op de golven van veranderingen tussen de verschillende boeien. Dit tegenover de tanker die veel tijd nodig heeft om van richting te veranderen (maar misschien ook minder gevoelig is voor verandering).

We maken hierbij gebruik van onze sterktes. We zijn creatief, we durven ondernemen, we investeren in verbondenheid en we zijn wendbaar. Door de jaren heen hebben we heel wat professionele kennis vergaard in de zorg, in het managen van organisaties en het bedenkingen van juridische structuren.

Ons personeelsbeleid is gestoeld op enkel cruciale pijlers. Ons personeel moet de juiste competenties hebben, moet in staat zijn te werken en met zich verbonden voelen met de site, zijn bewoners en collegae.

De Heide staat voor sociaal ondernemerschap. Deze vorm van ondernemen wordt geschraagd op de drie grote P's: People, Planet, Profit. Geen enkel van de pijlers is dominant of ondergeschikt: we streven naar de perfecte balans.