PAB-dienst

Wat is PAB?

PAB biedt thuishulp aan personen met een handicap, zodat deze thuis kunnen blijven wonen. De reikwijdte van PAB-dienst is groot: niet alleen hulp bij aankleden, koken of opruimen kan aangevraagd worden, maar ook hulp bij boodschappen, verplaatsingen of zelfs uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Waarom?

De administratieve rompslomp die komt kijken bij het tewerkstellen van personeel is groot, en maakt dat thuishulp vaak een zeer hoge instapdrempel heeft. Vakantieregelingen, alle soorten verzekeringen enz. maken het er niet eenvoudiger op. Het Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) kan een oplossing bieden. Omdat we volledig achter het principe staan dat elk individu een zo groot mogelijke autonomie heeft, maar door omstandigheden daar soms niet in slaagt, willen we onze expertise aanbieden.

Hoe?

Wij werven personeelsleden / persoonlijke assistenten aan en stellen die ter beschikking aan betrokken budgethouders. Zo wordt de loonberekening en alle andere verplichtingen rond het werkgeverschap opgenomen door de Heide. Bij een concrete vraag wordt in onderling overleg afgesproken wie er effectief te werk gesteld wordt. De wijze waarop we samenwerken wordt vastgelegd in een ‘aannemingscontract’ . De budgethouder heeft dus steeds het laatste woord.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Inkie Decnuydt.
Inkie Decnuydt
Coordinator Paracur
Inkie.Decnuydt@deheidevzw.be
09/252.28.96