Persoonsvolgende Financiering

De zorg, ondersteuning en assistentie voor personen met een handicap worden met de komst van Persoonsvolgende Financiering (afgekort tot PVF) anders georganiseerd en gefinancierd.

Verdere informatie kunt u steeds terug vinden op de website van het VAPH