Aanbod

‘De Heide’ is een centrum voor personen met een beperking. Deze zorg is integraal, omvat alle levensdomeinen, en wordt aangeboden vanuit een breed spectrum. De Heide biedt verschillende ondersteuningsfuncties aan:

Mobiele begeleiding: in deze functie gaat de begeleiding door in de thuissituatie.

Ambulante begeleiding: de begeleiding gaat door in de voorziening.

Dagbestedingsondersteuning: dit is vergelijkbaar met het aanbod in een dagcentrum met eigen atelier en begeleid werk.

Woonondersteuning met verblijf: dit is vergelijkbaar met het aanbod in een tehuis, met diversiteit aan woonunits.

PAB: PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) biedt thuishulp aan personen met een handicap, zodat deze thuis kunnen blijven wonen. De reikwijdte van PAB-dienst is groot: het spectrum bevat een brede waaier aan activiteiten, zowel klassiek (koken, aankleden, opruimen...) als minder voorkomend (uitstappen, verplaatsingen...)

Dienstenchequebedrijf: Het dienstenchequebedrijf levert diensten aan personen met een handicap in de regio Merelbeke. Dankzij de dienstencheques kunnen particulieren huishoudelijk werk thuis of buitenhuis laten uitvoeren tegen een voordelig tarief van 9 euro per uur, plus een eventuele administratieve kost. De aankoop van dienstencheques geeft tevens recht op een belastingsvermindering van 30%, wat de kostprijs per cheque nog voordeliger maakt. Dit systeem schakelt een erkende onderneming in, zoals VZW De Heide er één is, die gekwalificeerde werknemers in dienst neemt om de diensten bij de gebruikers (particulieren) thuis uit te voeren. Let wel: dit systeem is enkel bedoeld voor de privésfeer, en richt zich voornamelijk tot mensen met een beperking. Komen in aanmerking voor dienstencheques: ramen lappen, koken, poetsen...

Triple A: Het team Triple A (arbeid, activatie en animatie) is de dagbestedingsafdeling van VZW De Heide. Het biedt een brede waaier van dagbesteding aan voor de cliënten van VZW De Heide. Daarnaast maken ook andere zorgvragers gebruik van onze diensten. Via particuliere ondersteuning kunnen zij zorg inkopen of gebruik maken van onze accommodatie en kennis.

OOBA: ‘OOBA’ staat voor observatie-, oriëntatie- en behandelafdeling en heeft als doel een gerichte en methodisch ondersteunde observatie aan te bieden. Hierbij gaat men kijken naar het functioneren en het gedrag van de persoon die in het OOBA terechtkomt, en gaat men van daaruit op zoek naar de gepaste hulpverleningsvorm.