Aanbod

‘De Heide’ is een centrum voor personen met een beperking. Deze zorg is integraal, omvat alle levensdomeinen, en wordt aangeboden vanuit een breed spectrum. De Heide biedt verschillende ondersteuningsfuncties aan:

Mobiele begeleiding: in deze functie gaat de begeleiding door in de thuissituatie.

Ambulante begeleiding: de begeleiding gaat door in de voorziening.

Dagbestedingsondersteuning: dit is vergelijkbaar met het aanbod in een dagcentrum met eigen atelier en begeleid werk.

Woonondersteuning met verblijf: dit is vergelijkbaar met het aanbod in een tehuis, met diversiteit aan woonunits.

PAB: PAB (Persoonlijk Assistentie Budget) biedt thuishulp aan personen met een handicap, zodat deze thuis kunnen blijven wonen. De reikwijdte van PAB-dienst is groot: het spectrum bevat een brede waaier aan activiteiten, zowel klassiek (koken, aankleden, opruimen...) als minder voorkomend (uitstappen, verplaatsingen...)

Triple A: Het team Triple A (arbeid, activatie en animatie) is de dagbestedingsafdeling van VZW De Heide. Het biedt een brede waaier van dagbesteding aan voor de cliënten van VZW De Heide. Daarnaast maken ook andere zorgvragers gebruik van onze diensten. Via particuliere ondersteuning kunnen zij zorg inkopen of gebruik maken van onze accommodatie en kennis.