Kandidaten

Een kleine rondvraag bij potentiele kandidaten leert dat er véél mensen verlangen om weer de grote stap naar het gewone leven te kunnen zetten. Het pilootproject biedt omkadering maar stelt ook grenzen in het voorzien van middelen.

Daarom moeten keuzes worden gemaakt qua tijdsinvestering, geld en personeelsmiddelen voor dit project.

Voor de rekrutering van de huidige cliëntgroep werd een indicatorenlijst met kansen op welslagen ontworpen. Concreet worden op dit moment een aantal cliënten toegeleid naar een nieuwe woon- en ondersteuningsvorm.